Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των προσπαθειών ανάκαμψης από τις πυρκαγιές στην Αττική, η ιστοσελίδα Εύρεσης Αγνοουμένων απενεργοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει: απενεργοποίηση του χώρου αποθήκευσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στο API) καθώς και διαγραφή όλων των δεδομένων εντός 30 ημερών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς μας.

Given the progress of the recovery efforts for the Attica fires, this Person Finder site has been deactivated. This deactivation includes turning off the Person Finder repository (including the API access) and deleting all data per our standard policies within 30 days